Instal·lacions · reparacions · manteniment

Tot tipus d'instal·lacions industrials, comercials i domèstiques, tant per a la maquinària d'hostaleria,
com per a la climatització i servei de fred.